Let op: Sines is no dines!

Het seizoen van de aangifte inkomstenbelasting is weer losgebarsten.

Vóór 8 mei aanstaande moeten zo’n 8 miljoen mensen deze aangifte indienen. De laatste jaren heeft de belastingdienst het naar eigen zeggen niet leuker, maar wel makkelijker gemaakt.

Vanaf 1 maart kunt u een vooraf ingevulde aangifte downloaden. Dat is zeker een stuk makkelijker. U bent natuurlijk geen onbekende van de belastingdienst, dus alle persoonlijke gegevens zijn al voor u ingevuld. Ook instanties als banken en werkgevers, moeten informatie aan de belastingdienst verstrekken, dit vindt u ook terug in de vooraf ingevulde aangifte.

Beide scheelt een hoop werk, maar de belastingdienst weet natuurlijk niet alles. Als er gegevens ontbreken, of niet juist zijn, dan moet u die wel aanvullen of verbeteren. U moet dus altijd alle gegevens nog even controleren.

Schenking op papier

Vergeet bijvoorbeeld niet de zogenaamde schenking op papier op te nemen in de aangifte. Bij een papieren schenking heeft de schenker meestal via een akte bij de notaris een schenking gedaan, maar is het bedrag nog niet uitgekeerd. De schenker kan de geschonken bedragen als “schulden” aangeven bij box 3 in de aangifte, waardoor mogelijk minder belasting wordt betaald. Degene die een schenking op papier heeft ontvangen, moet het bedrag aangeven als bezit in box 3. Het gaat voor de inkomstenbelasting 2020 dan alleen om schenkingen die al vóór 1 januari 2020 zijn gedaan, omdat dat de zogenaamde peildatum is. Schenkingen gedaan in 2020 tellen pas mee vanaf 1 januari 2021.

Niet uitgekeerd erfdeel

Wat ook vaak vergeten wordt, is het nog niet uitgekeerde erfdeel in een nalatenschap. Velen denken dat als het geld nog op de bankrekening van de overledene (erflater) staat en het nog niet is verdeeld en uitgekeerd aan de erfgenamen, of als de woning nog niet is verkocht, dat u uw aandeel als erfgenaam dan niet hoeft op te geven bij de eigen bezittingen. 

Dat moet echter wel, want let op: sines is no dines!

Jaartallen afwikkeling

Als u bijvoorbeeld erfgenaam bent van iemand die in 2019 is overleden en wiens nalatenschap pas afgewikkeld en verdeeld is in 2020, dan moet u bij de komende aangifte bij de bezittingen aangeven wat de waarde van uw erfdeel was op 1 januari 2020. Kijk dus bij het doen van de eigen aangifte ook naar de jaaropgave van bankrekeningen van de erflater en naar de WOZ waarde van diens woning. Bent u voor ¼ gedeelte erfgenaam, dan geeft u uiteraard ¼ van de banktegoeden en woningwaarde op als uw eigen bezit.

Tot slot: een tip in uw voordeel! Kreeg u de aanslag erfbelasting pas in de loop van 2020, dan mag u deze tóch als schuld opgeven. Deze schuld wordt dus in mindering gebracht op uw bezittingen. De peildatum van 1 januari geldt namelijk niet voor de aanslag erfbelasting.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.