It giet der mâl om wei mei de kâlde kant…

We vertelden er al eerder over: op 1 januari 2018 is het huwelijksrecht veranderd.

Vanaf die datum vallen erfenissen niet meer automatisch in de huwelijksgemeenschap. Dat betekent dat als u of uw kinderen iets erven, de aangetrouwde “koude kant” niet meedeelt in de erfenis als u of uw kinderen gaan scheiden. De koude kant is dus automatisch uitgesloten.

Maar let op! Dat geldt alleen voor huwelijken die NA 1 januari 2018 gesloten zijn. En de meesten van u zijn al veel langer met elkaar getrouwd. Want als het huwelijk vóór 1 januari 2018 is gesloten is er niets veranderd  en geldt nog steeds de oude hoofdregel: alles wat de echtgenoten hebben als ze trouwen én alles wat ze na de trouwdag nog krijgen valt in de huwelijksgemeenschap, ook erfenissen. Stel u of uw kinderen zijn al voor 1 januari 2018 getrouwd. Zolang u blij en gelukkig met elkaar bent is er niets aan de hand. Maar bij een scheiding zijn exen vaak minder lief en vrijgevig naar elkaar. Emoties laaien soms hoog op en met het mes op tafel moeten de financiën worden gescheiden en verdeeld. Exen delen ook na de scheiding mee in een erfenis die hun partner heeft gekregen, omdat de wet dat zo regelt. Veel exen maken gebruik maken van dat recht…

It giet der moal om wei mei de kâlde kant bij een huwelijk dat gesloten is voor 1 januari 2018…Hoe kun je dat nou voorkomen? Degene die de erfenis nalaat (bijvoorbeeld de ouder na overlijden) maakt bij de notaris een testament, waarin de partners van de erfgenamen (de partners van de kinderen) worden uitgesloten van de erfenis. Wij noemen dat een uitsluitingsclausule.

Nog even een voorbeeld uit onze praktijk. De ouders overlijden en er blijkt geen testament te zijn en dus ook geen uitsluitingsclausule voor de erfenis. De zoon en dochter erven de ouderlijke woning en besluiten het huis te verkopen.  Er zat geen schuld meer op het huis dus ze ontvangen ieder de helft van de verkoopopbrengst. Helaas gaat de dochter een jaar later scheiden. Als ze in gemeenschap van goederen was getrouwd vóór 1 januari 2018 moet de erfenis worden gedeeld met de ex-man.

Bijna dagelijks helpen wij mensen die bij ons langskomen, die geen testament hebben en de koude kant niet hebben uitgesloten. Wij kunnen dat repareren met een (nieuw) testament.

We helpen u graag!