In bongel oan'e poat!

Dat bij velen niet alle familieleden afgelopen kerst aan de tafel zaten voor de fondue, gourmet of rollade, is niet in elke familie te wijten aan het corona-virus. Er zijn ouders die al jaren geen contact meer hebben met hun kinderen. Hoewel dit in de meeste situaties voor veel verdriet zorgt aan beide kanten, wordt toch geregeld de vraag gesteld of het ook mogelijk is om je kind te onterven. Het antwoord daarop is: “Ja, maar ...”.

Onterven is mogelijk

Je kunt in je testament laten opnemen dat jij niets aan je kind (en eventueel ook niet aan zijn/haar kinderen) wenst na te laten, dus: “ja, onterven is mogelijk”. Maar, een kind heeft tot vijf jaar na je overlijden ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een zogenaamde legitieme portie. Dit wettelijk minimum erfdeel is een bedrag in contanten, ten bedrage van de helft van het erfdeel dat je als kind had gekregen als je ouder geen testament had gemaakt.

Stel vader overlijdt en laat zijn vrouw en drie kinderen achter, waarvan hij één heeft onterfd. Dit onterfde kind heeft dan, als hij zijn rechten inroept, recht op een geldbedrag van de helft van 1/4 gedeelte, zijnde 1/8 gedeelte van de nalatenschap van zijn vader. Een onterfd kind heeft geen aandeel in de goederen (huis, inboedel etc.), maar heeft alleen recht op een geldbedrag. Je kunt als ouder wel in je testament bepalen dat dit onterfde kind dit geldbedrag niet eerder krijgt, dan wanneer ook de langstlevende ouder is overleden.

Vijf jaar de tijd voor actie

Onderneemt het onterfde kind helemaal geen actie, nadat de ouder die hem onterfd heeft is overleden, dan heeft de onterving na 5 jaar wel effect en is deze dus “gelukt”.

Afschaffing legitieme portie

Er wordt al jaren geroepen dat die legitieme portie niet meer van deze tijd is en afgeschaft zou moeten worden. Iedereen zou zelf moeten kunnen bepalen aan wie hij wat nalaat en voor kinderen die nog echt financieel afhankelijk zijn van hun ouder, is er wel een andere wettelijke regeling, die daar in voorziet.

Onlangs heeft de Radboud Universiteit daarom een onderzoek verricht om te kijken of er een groot draagvlak is voor de afschaffing van deze legitieme portie. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat met name onder oudere mensen juist een ruime meerderheid tegen de afschaffing van de legitieme portie is en dat de meeste mensen hun vermogen aan hun kinderen willen nalaten.

Het resultaat van dit onderzoek heeft er toe geleid dat de minister voor Rechtsbescherming eerst afziet van een groot landelijk onderzoek naar de mogelijke herziening of zelfs afschaffing van de legitieme portie. Ouders met “in bongel oan de poat” als kind, moeten dus nog steeds rekening houden met de mogelijkheid dat dit kind een beroep doet op zijn/haar wettelijke recht en alsnog aanspraak maakt op een deel van de waarde van de erfenis.

Meer informatie over dit onderwerp

Wilt u meer weten over het opmaken van een testament? Neem dan contact met ons op.