Goeie kommunikaasje foarkomt een soad argewaasje

De afgelopen jaren hebben wij heel veel algehele volmachten voor onze cliënten mogen opstellen. Een akte waarin met name wordt vastgelegd wie je vermogen mag beheren en daarover mag beschikken als je het zelf tijdelijk, of blijvend, niet meer kunt of wilt. De rekeningen moeten tenslotte toch betaald worden en ook je huis moet natuurlijk verkocht kunnen worden, als je naar een zorginstelling verhuist en er niemand meer in de woning woont. Door ook nog je medische wensen in zo’n notariële akte op te nemen, maak je er een mooi compleet verhaal van. Dat noemen we dan ook wel een levenstestament.

Leed voorkomen

Een akte die kan voorkomen dat je partner of kinderen naar de kantonrechter moeten om zich te laten benoemen tot bewindvoerder en/of mentor. Een akte die dus veel leed kan voorkomen. Helaas is het ook een akte die tot leed kan leiden. Je moet natuurlijk wel goed weten aan wie je de volmacht verstrekt en of deze personen het vertrouwen dat je in hun hebt, ook waard zijn.

Geld op, hoe kan dit?

Onlangs heeft de Rechtbank twee broers veroordeeld om de schade te vergoeden aan hun broers en zusters, aangezien zij samen jarenlang het vermogen van moeder beheerden en geen verklaring konden geven voor het feit dat van het vermogen van moeder nagenoeg niets meer over was. De rechtbank vond dat de broers geen deugdelijke rekening en verantwoording konden afleggen, er was sprake van zogenaamde “onverklaarbare onttrekkingen”.Moeder had altijd zuinig geleefd en kon zelf al jaren niet meer pinnen. Het was zeer onwaarschijnlijk dat zij het vermogen zelf had opgemaakt.

Om dit soort situaties te voorkomen, is het aan te raden om degenen die een volmacht van je hebben gekregen, te verplichten om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan je (andere) toekomstige erfgenamen. Zij hebben dan ook de mogelijkheid om in actie te komen als de volmachtgever misbruik maakt of dreigt te maken van de volmacht.

Bijhouden, altijd handig!

Maar ook voor de gevolmachtigde zelf is het goed om al gedurende de jaren waarin je actief het vermogen van een ander beheert, jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen. Het komt nog geregeld voor dat de uiteindelijke erfgenamen niet door hebben gehad wat voor kosten de overledene de afgelopen jaren allemaal heeft gemaakt. Zo kan de eigen bijdrage in de zorgkosten tot gevolg hebben dat de erfenis veel lager uitvalt dan door de erfgenamen verwacht wordt. Hoe vervelend is het dan als jij jarenlang naar beste eer en geweten het vermogen hebt beheerd en met scheve ogen wordt aangekeken en als verdachte wordt gezien in de tegenvallende erfenis. Goeie kommunikaasje foarkomt een soad argewaasje.

Meer informatie

Als je een levenstestament opstelt moet je dus goed nadenken wie je vermogen mag beheren en wie daar het toezicht op moet houden. Wij nemen uiteraard met u de mogelijkheden door en begeleiden u in de door u te maken keuzes. Neem contact met ons op voor meer informatie.