Gjin gedoente mear mei-inoar

Als je gaat scheiden dan vervallen in beginsel alle regels die de wet aan het huwelijk stelt, echter met uitzondering van de onderhoudsplicht die gehuwden en geregistreerde partners naar elkaar toe hebben.

Deze onderhoudsplicht blijft ook na de scheiding mogelijk nog doorlopen in de vorm van partneralimentatie. Dit moet gezien worden als een tijdelijke oplossing, om te voorkomen dat iemand die net al het verdriet van de scheiding achter de rug heeft, ook nog grote zorgen heeft om de vraag of hij/zij wel kan rondkomen.

Voor mensen die vóór 1 januari 2020 zijn gescheiden, is de duur van deze partneralimentatie maximaal 12 jaar. Voor degenen die na die datum zijn gescheiden, geldt dat de duur van de betalingsverplichting voor de één (en dus de duur van de rechten van de ander), beperkt zijn tot de helft van het aantal jaren dat men gehuwd of als partner geregistreerd is geweest, met een maximum van vijf jaar. Ben je dus zes jaar gehuwd geweest, dan geldt een termijn van drie jaar, ben je tien jaar of mogelijk nog veel langer gehuwd geweest, dan is de termijn nooit meer dan vijf jaar.

Deze regels gelden alleen voor mensen die met elkaar gehuwd zijn, dan wel een geregistreerd partnerschap met elkaar zijn aangegaan. Dit geldt dus NIET voor samenwoners, ook niet indien men een samenlevingscontract met elkaar heeft getekend bij de notaris. 

Ook al woon je twintig jaar samen, als je uit elkaar gaat, dan moet een ieder zelf weer volledig in het eigen levensonderhoud voorzien. Het is belangrijk je dit te realiseren als je samenwoont en als er, bijvoorbeeld door de komst van kinderen, beslissingen genomen moet worden over eventueel minder werken en dus inleveren van inkomsten. Bij uit elkaar gaan houden beide ouders natuurlijk de (financiële) zorg voor de kinderen, maar niet ten opzichte van elkaar. Jo ha dus gjin gedoente  mear mei-inoar. Tegenwoordig is het, in tegenstelling tot een halve eeuw geleden, heel gebruikelijk dat beide partners blijven werken, ook als er kinderen komen. Dit is mede de reden dat de minister het niet nodig vindt om partneralimentatie ook voor samenwoners in de wet vast te leggen. Ga je samenwonen en zou je wel graag willen dat de regeling die voor gehuwden in de wet geregeld is, ook op jullie relatie van toepassing is, dan kun je dit samen vast laten leggen in een samenlevingscontract bij de notaris.

Meer weten over een samenlevingscontract? Neem contact op.