Nieuws: Gemeentegrond door verjaring naar gebruiker

Veel mensen in ons land hebben al jarenlang een stukje grond van de gemeente in ‘gebruik’, vrij vaak ook omheind en afgesloten van de buitenwereld. Soms vraagt de gemeente de gebruiker om te stoppen met het gebruiken van de grond, bijvoorbeeld om er werkzaamheden op uit te voeren. Wat kunt u als gebruiker daartegen doen?

Te goeder of te kwader trouw...

Het hangt er van af of u de grond “te goeder trouw” of “te kwader trouw” heeft verkregen. Te goeder trouw is dat de gemeente direct vanaf het begin wist dat u de grond in gebruik nam, te kwader trouw betekent dat u zichzelf het stukje grond zonder medeweten van de gemeente heeft toegeëigend en het heeft afgesloten van de buitenwereld.

Als u de grond al meer dan twintig jaar in gebruik heeft, dan is er sprake van verjaring. Zelfs een bezitter te kwader trouw verkrijgt de eigendom van een dergelijk stukje grond door verjaring. Het maakt daarbij niet uit of de daadwerkelijke eigenaar weet dat de grond door u gebruikt wordt.

Veertig jaar

Desondanks heeft de gemeente in een dergelijk geval wel een zogenaamde 'vordering uit onrechtmatige daad' op u. Met die schadevergoeding wordt dan uiteindelijk de grond met terugwerkende kracht aan u overgedragen. Echter, ook die vordering is aan verjaring onderhevig. Stel dat de gemeente pas na twintig jaar daadwerkelijk merkt dat u de grond in gebruik heeft, dan heeft de gemeente nog tot twintig jaar na de verlopen verjaringstermijn om de vordering actief te maken. De gemeente heeft dus maximaal veertig jaar tijd om haar eigendom veilig te stellen.

Wilt u meer weten over de eigendom van grond die u van de gemeente of anderen in gebruik heeft? Neem dan contact met ons op.