Fan dy of fan my

Misschien heeft u wel eens gehoord van de term “derdengeldenrekening”, ook wel kwaliteitsrekening of derdenrekening genoemd. Maar wat is dat nu precies voor een rekening?

Een derdengeldenrekening van een notaris is een bankrekening, die bestemd is voor betalingen van gelden die niet aan de notaris zelf moeten gaan toebehoren. Op deze rekening wordt geld gestort door derden, die dat aan de notaris toevertrouwen. De notaris beheert deze gelden slechts, maar het geld gaat dus niet tot het vermogen van de notaris zelf behoren.

Iedere notaris is wettelijk verplicht een derdengeldenrekening aan te houden.Het geld blijft afgescheiden van het kantoorvermogen. Het geld op de derdengeldenrekening is daarmee ook veilig gesteld bij een eventueel faillissement van de notaris. De salarissen en alle kantoorkosten moeten van de kantoorrekening van de notaris worden betaald en mogen niet ten laste van de derdengeldenrekening komen.

De derdengeldenrekening mag alleen worden gebruikt voor geldverkeer waarbij de notaris in de uitoefening van zijn beroep betrokken is. Een veel voorkomende transactie is bijvoorbeeld de levering van een woning. De koper van de woning stort de koopprijs op de  derdengeldenrekening van de notaris, die het geld vervolgens gaat beheren. Vóór de overdracht van de woning houdt de notaris het geld voor de koper, en nadat de woning is overgedragen houdt de notaris het geld voor de verkoper. Is it jild no fan dy, of noch fan my?

Dat is afhankelijk van het moment waarop de vraag gesteld wordt; vóór of ná aktepassering De verkoopopbrengst wordt dan echter pas aan verkoper uitgekeerd, als de notaris ook een bevestiging van het kadaster en andere registers heeft ontvangen dat alles goed is gegaan, meestal is dat één of twee werkdagen later.

Strenge regels

De regels die aan de derdengeldenrekeningen en aan de notaris als beheerder gesteld worden zijn streng. De notaris mag niet als bank fungeren en mag dus alleen gelden op de rekening houden, die direct betrekking hebben op een lopende zaak. In het kader van de bestrijding van ongewenste praktijken moeten de geldstromen op de rekening ook transparant zijn. Strakke regels voor het ontvangen op en uitbetalen van gelden vanaf de derdenrekening zorgen voor duidelijkheid in die geldstromen. Het op de rekening ontvangen geld mag alleen afkomstig zijn van de bij een zaak betrokken partij. De notaris mag in  principe ook alleen geld overmaken naar een bankrekening op naam van diegene die recht heeft op betaling, zoals de verkoper of een bank, als het gaat om de verkoop van een woning.

Op deze hoofdregel zijn wel enkele uitzonderingen, maar dan moet het wel gaan om betalingen die in nauw verband staan met de transactie zelf en die ook eenvoudig te controleren zijn door de notaris

Zo mag de notaris bij de overdracht van een woning wel de nota van de makelaar, de hypotheekadviseur, taxateur of tolk van de derdengeldenrekening betalen.