Do hjir ek?

Als na een aantal, of soms vele jaren huwelijk, je wegen gaan scheiden en je alles denkt te hebben verdeeld en geregeld, dan kan het toch ineens een hele onaangename verrassing zijn, dat je je ex-partner ineens vele jaren later weer bij de notaris aan tafel treft ... Do hjir ek?

Algehele gemeenschap

Ben je vóór 2018 in het huwelijk getreden, of geregistreerd als partner, dan is er na het ja-woord een algehele gemeenschap van goederen ontstaan. Alle bezittingen en schulden vloeiden samen in één pot, de algehele gemeenschap.

Als je al een eigen woning had op het moment van het aangaan van het huwelijk of partnerschap, dan staat deze woning volgens het register van het kadaster wel volledig op je eigen naam, maar deze woning is door het huwelijk feitelijk in de algehele gemeenschap van goederen gevallen en dus ook mede-eigendom geworden van de andere partner.

Indien bij echtscheiding deze woning dan niet via een akte van verdeling bij de notaris verdeeld wordt en weer wordt toegedeeld aan de oorspronkelijke eigenaar, dan krijgt deze “eigenaar”, als hij of zij de woning wenst te verkopen dan nog eens te horen dat de ex-partner ook de handtekening moet zetten voor de overdracht. Dat is iets waar niet altijd rekening mee gehouden wordt, de woning stond immers al/nog steeds op naam van die ene oorspronkelijke eigenaar?!

Woning van ouders op naam van kinderen

Hetzelfde probleem speelt nog veel vaker bij woningen die ooit in het verleden door ouders op naam van hun kinderen zijn gezet. Als een kind dan gaat scheiden, kan het zijn dat alleen het eigen vermogen verdeeld wordt, maar dat helemaal over het hoofd wordt gezien, dat het aandeel van het kind in de woning van zijn of haar ouders ook weer aan het eigen kind toegedeeld moet worden.

Als de ouders de woning dan verlaten, of de langstlevende komt te overlijden, dan wordt de woning verkocht of soms toegedeeld aan één van de kinderen. Voor deze overdracht of verdeling is dan de medewerking nodig van alle eigenaren en zoals hiervoor omschreven kan het dan zomaar zijn dat ineens de ex-schoonzoon of ex-schoondochter nog opgespoord moet worden, om hieraan mee te werken, omdat hij of zij in gemeenschap van goederen gehuwd is geweest met één van de kinderen.

Elk de helft

De daarop volgende onaangename verrassing is dan vaak dat niet alleen de handtekening nodig is van je ex-partner, maar dat je ook jouw deel van de verkoopopbrengst nog eens met je ex moet delen. Ook de volledige waardestijging van de woning na je echtscheiding komt, voor wat jouw deel betreft, voor de helft toe aan je ex.

Denk daarom bij een scheiding heel goed na wat er allemaal te verdelen valt en regel dat direct, zodat je niet voor onaangename en dure verrassingen komt te staan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.