De tiid fljocht foarby

December staat voor de deur. De maand die populair is als het gaat om het doen van (kleine en grote) schenkingen. Velen willen nog net op de valreep gebruik maken van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. De (normale) vrijstelling voor kinderen bedraagt  € 5.677,= en die van kleinkinderen (en alle anderen) € 2.274,=.

Is het eenmaal 2023, dan is een niet benutte vrijstelling van 2022 ook gelijk vervlogen.

Vermogen in de steen

Veel schenkingen worden gedaan door een overboeking via de bank, of gewoon in “it slúfke”,  de ouderwetse envelop. Er zijn echter ook veel mensen die hun contanten graag zelf ter beschikking willen houden en toch graag willen schenken om hun vermogen te verlagen. Wat nu als je vermogen vast zit in de stenen van de woning?

De schenking op papier is dan een prachtige oplossing. Bij de notaris, leg je in een akte vast welk bedrag je wenst te schenken en daarin verklaar je het bedrag niet uit te keren, maar nog schuldig te blijven. Uitkering behoeft dan niet eerder plaats te vinden dan bij je overlijden, of een eerder zelf gekozen moment, zoals de opname in een zorginstelling. Aangezien een schenking een overeenkomst is, moet de ontvanger deze akte eveneens ondertekenen, maar de meesten zijn daartoe zeer bereidwillig!

Met de warme hand

De belastingdienst stelt aan deze manier van schenken wel een paar voorwaarden. Zo moet de schenking bij de notaris zijn vastgelegd in een akte en moeten de schenker en de ontvanger de schuld, dan wel vordering, ook opgeven in box 3 van de inkomstenbelasting. Tenslotte moet de schenker jaarlijks 6% rente vergoeden aan degene die de schenking heeft ontvangen. Meestal wordt dit als een mooie bijkomstigheid ervaren, omdat je op deze wijze met de warme hand nog een belastingvrij klein bedrag extra kunt schenken.

Je kunt op elk gewenst moment beginnen met het schenken op papier en ook zelf bepalen wanneer je er weer mee stopt. Het hoeft niet een traditie te worden. Jaarlijks bekijken wij met u of een schenking nog aan te raden is.

Heeft u in het verleden al schenkingen gedaan op papier, let er dan wel goed op dat u de rente jaarlijks blijft betalen. Stopt u hier namelijk mee, dan zal de belastingdienst bij uw overlijden niet toestaan dat de schenkingen in mindering worden gebracht op uw vermogen en dat zou natuurlijk zonde zijn.

Tenslotte zal het u niet aangaan zijn dat de zogenaamde jubelton (vrijstelling voor de schenking voor de eigen woning) in 2023 drastisch wordt beperkt en in 2024 helemaal gaat verdwijnen. Heeft u nog wel wat contanten liggen en de wens om een dergelijke schenking te doen, dan heeft u nog slechts een paar weken de tijd, de tiid fljocht foarby!

Wilt u meer weten over schenkingen neem dan tijdig contact met ons op, zodat u geen belastingvoordeel laat liggen!