De boer moat sels de leie ha

De wereld staat van de ene kant stil, maar van de andere kant draait alles “gewoon” door. Zo ook het werk van de notaris, die op de lijst met vitale beroepen staat. De akte van levering van de verkochte/gekochte woning moet wel getekend kunnen worden en juist in deze tijden is het belangrijk dat u bij uw notaris een testament en/of levenstestament kunt opstellen. Bij Sekuer Notarissen doen wij er dan ook alles aan om u veilig van dienst te kunnen blijven.

Voor kantoor kan een ieder de handen eerst ontsmetten via een speciale zuil. Vervolgens neemt u plaats in onze ruime hal en de bespreking vindt plaats achter een scherm van plexiglas. Mocht de komst naar kantoor niet mogelijk zijn, dan kan de bespreking eventueel ook via de telefoon of via een videoverbinding. De ondertekening zelf moet bij testamenten, levenstestamenten en hypotheekakten  wel persoonlijk te gebeuren, in alle overige gevallen wordt tegenwoordig vaak gewerkt met volmachten.

Wat als de notaris ziek wordt?

Maar wat nu als een notaris toch ziek mocht worden, of om andere reden niet in staat is om de akten te tekenen? Iedere notaris is verplicht om in dat geval een waarnemer achter de hand te hebben. Ons kantoor kent naast de twee notarissen, ook nog twee waarnemers.

Wie is uw waarnemer?

Maar wie is uw waarnemer? Heeft u daar zelf al een regeling voor getroffen?

Natuurlijk hoopt een ieder zo lang mogelijk de regie in eigen handen te houden, de boer moat sels de leie ha! Maar wat nu als u dat (tijdelijk) niet meer kunt? Wie betaalt uw rekeningen, regelt de belasting en verzekeringen, runt uw bedrijf en overlegt met uw arts, als overleg met u als patiënt (tijdelijk) niet meer mogelijk is?

Het levenstestament bij Mook de notaris

Voor al deze zaken is het levenstestament de regeling bij uitstek. Een levenstestament is net als het gewone testament een akte die u samen met de notaris tekent. Voordat deze opgesteld wordt, bespreekt de notaris eerst alle mogelijkheden en uw wensen met u. U geeft zelf aan wie, wanneer welke zaken mag regelen. Tevens kunt u uw medisch contactpersoon aanwijzen. Deze persoon heeft dan recht op alle informatie over uw situatie, zodat een arts, zonder de geheimhoudingsplicht te schenden, rustig met deze persoon kan overleggen, als overleg met uzelf niet meer mogelijk is. Tevens kunt u bij voorbaat al uw ideeën en wensen over uw behandeling vast laten leggen. Uw vertrouwenspersoon kan op deze wijze precies aangeven hoe u het zelf gewild zou hebben.

Met het levenstestament voorkom je dat je naasten naar de kantonrechter moeten om een mentor, bewindvoerder of curator aan te laten stellen. Hetgeen wel enkele weken kan duren. Regel uw zaken goed, juist in deze tijd, en zorg dat ook bij u de zaken “gewoon” door blijven draaien, als uw wereld even helemaal stilstaat.  

Meer informatie

Wilt u meer weten over het opmaken van een levenstestament? Neem dan contact met ons op.