It deadshimd hat gjin bûsen...

Schenken "mei de waarme hân" is vaak mooier. Want als u nu iets geeft, bijvoorbeeld aan uw kinderen, kunnen ze er nú leuke dingen mee doen. Hiervan kunt u ook meegenieten. Na uw overlijden erven de kinderen van de ouders en krijgen ze "mei de kâlde hân", maar dan kunt u niet meer zien wat de kinderen doen met dat wat ze door erfenis hebben gekregen.

Een schenking bespaart bovendien erfbelasting. Want na het overlijden van heit en mem erven de bern het vermogen en moeten zij daarover meestal erfbelasting betalen.

Als u jaarlijks een (belastingvrije) schenking doet aan uw kinderen, zal dit meestal een belastingbesparing opleveren, omdat zij het geschonken bedrag niet meer erven en daar dus geen erfbelasting over hoeven te betalen.

Door te schenken kunt u ook voorkomen dat u uw vermogen moet opeten als u in het verzorgingstehuis terecht komt. Door te schenken wordt uw vermogen kleiner en dus ook uw eigen bijdrage.

En tenslotte: het doodshemd heeft geen zakken...

Schenken op papier

U kunt ook een "schenking op papier" doen. U schenkt dan geen contant bedrag, maar u laat door de notaris een akte van schenking opmaken, waarin u verklaart een bedrag (de schenking) schuldig te zijn aan de kinderen. Voorwaarde is wel dat u aan uw kinderen daadwerkelijk 6% rente betaalt over het aan hen schuldig erkende bedrag. De kinderen ontvangen het bedrag dan pas bij overlijden van de ouders, waardoor er erfbelasting wordt bespaart. Als u wordt opgenomen in het verzorgingstehuis ontvangen de kinderen het bedrag ook, waardoor uw vermogen kleiner is en daardoor ook uw eigen bijdrage.

Het komt er dus op neer dat de ouders hun bezittingen houden en een (niet opeisbare) schuld aan de kinderen krijgen die alleen wordt uitbetaald bij overlijden of bij opname in het verzorgingstehuis.

Belastingvrij schenken contant of op papier

Per jaar mogen ouders aan ieder van hun kinderen een bedrag belastingvrij schenken. Lees op de pagina Schenking meer over deze bedragen.