Twa rêgen út ien baarch snije...

Er zijn inwonende kinderen die de zorg voor hun ouders tot hun overlijden op zich nemen en dat is bijzonder. Deze kinderen geven "mantelzorg" en het kan zijn dat het kind dan recht heeft op een (bescheiden) vergoeding. De regeling geldt ook in een omgekeerd geval waarin het de ouder is die mantelzorg geeft aan een inwonend kind. Het moet dan wel gaan om een alleenstaande ouder en een alleenstaand kind.

Bovendien moet sprake zijn van langdurige en intensieve zorg waarvoor anders professionele hulp nodig zou zijn.

Als het kind mantelzorg geeft en na overlijden van de ouder erft, kan veel erfbelasting worden bespaard als het zogenaamde "mantelzorgcompliment" op tijd is aangevraagd.

Hoe zit dat nou precies?
In de erfbelasting gelden hoge vrijstellingen voor de "partner". Als er sprake is van mantelzorg, kan een inwonend kind ook aanspraak maken op deze hoge vrijstelling voor de erfbelasting als de ouder overlijdt. Normaal gesproken mag een kind ruim € 20.000 belastingvrij erven van de ouder. De rest is belast met minimaal 10% en maximaal 20% erfbelasting. Met een mantelzorgcompliment mag een kind ruim € 630.000 belastingvrij erven!

Wat zijn de voorwaarden?

1.    Kind of ouder heeft voor de verleende zorg een mantelzorgcompliment ontvangen in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van overlijden van de ouder (vraag het dus op tijd aan!).
2.    Kind en ouder hebben vóór het overlijden minimaal zes maanden samengewoond en stonden bij de gemeente op hetzelfde woonadres ingeschreven.
3.    Kind en ouder hebben bij de notaris een samenlevingsovereenkomst laten maken met daarin een zorgverplichting naar elkaar. Deze overeenkomst moet minimaal  zes maanden oud zijn. Deze voorwaarde geldt niet als kind en ouder tot het moment van overlijden ten minste vijf jaar aaneengesloten op hetzelfde adres stonden ingeschreven.
4.    Kind en ouder zijn beide meerderjarig (18 jaar of ouder) en mogen niet met een andere persoon aan deze voorwaarden voldoen en zij mogen geen andere (fiscale) partner hebben.

Kortom: een mantelzorgcompliment kan ervoor zorgen dat "jo twa rêgen út ien baarch snije", ofwel kan extra voordeel opleveren voor de erfbelasting.

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de waardering van mantelzorgers en niet langer de  SVB.