Och myn leave santjin it is al wer hast 2018!

Het is iets wat bijna iedereen zo ervaart, de dagen en de weken vliegen voorbij en we zijn al weer bijna aan de laatste maand van het jaar toe. December, de maand van de feestdagen, waarin we onze naasten graag verrassen met wat extra aandacht en vaak een leuk cadeau. Het is ook de meest populaire maand voor het doen van schenkingen. Nog net op de valreep even gebruik maken van de mogelijkheid om belastingvrij te schenken. De (normale) vrijstelling voor een schenking aan kinderen bedraagt € 5.320,= en die aan kleinkinderen (en alle anderen) € 2.129,=. Zijn de champagneflessen eenmaal ontkurkt en is het nieuwe jaar aangebroken, dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van een niet benutte vrijstelling van 2017.

Veel schenkingen worden gedaan door het overboeken van gelden via de bankrekening, of gewoon in “it slúfke”, de ouderwetse envelop. Er zijn echter ook veel mensen die hun contanten graag zelf ter beschikking willen houden - je moet je tenslotte niet uitkleden voor je op bed gaat - en toch graag willen schenken, om hun vermogen te verlagen. Vaak zit het vermogen vast in de stenen van de woning.

Schenken op papier
De schenking op papier is dan een prachtige oplossing. In de akte bij de notaris, leg je vast welk bedrag je wenst te schenken en daarin verklaar je het bedrag niet uit te keren, maar nog schuldig te blijven. Uitkering behoeft dan niet eerder plaats te vinden dan bij je overlijden, of een eerder zelf gekozen moment, zoals de opname in een zorginstelling. Aangezien een schenking een overeenkomst is, moet degene die de schenking op papier ontvangt, deze akte eveneens ondertekenen, maar de meesten zijn daartoe zeer bereidwillig! 

Voorwaarden belastingdienst
De belastingdienst stelt aan deze manier wel een paar voorwaarden. Zo moet de schenking bij notariële akte zijn opgesteld en moet de schenker het bedrag als schuld in mindering brengen op zijn vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting en degene die de schenking krijgt, het bedrag als vermogen bijtellen bij zijn/haar vermogen. Tenslotte moet de schenker jaarlijks 6% rente vergoeden aan degene die de schenking heeft ontvangen. Meestal wordt dit als een mooie bijkomstigheid ervaren, omdat je op deze wijze met de warme hand nog een belastingvrij klein bedrag extra kunt schenken.

Je kunt op elke gewenst moment beginnen met het schenken op papier en ook zelf bepalen wanneer je er weer mee stopt. Het hoeft niet een traditie te worden. Jaarlijks bekijken wij met u, of een schenking nog aan te raden is en het gewenste effect heeft.

Heeft u in het verleden al schenkingen gedaan op papier, let er dan wel goed op dat u de rente jaarlijks blijft betalen. Stopt u hier namelijk mee, dan zal de belastingdienst bij uw overlijden niet toestaan dat de schenkingen in mindering worden gebracht op uw vermogen en dat zou natuurlijk zonde zijn.

Wilt u meer weten over schenkingen (op papier) neem dan tijdig contact met ons op, zodat u geen belastingvoordeel laat liggen in 2017!