De tiid hâldt gjin skoft...

In een ‘gewoon’  testament regelt u wat er moet gebeuren na uw overlijden. In een levenstestament regelt u zaken voor als u nog wel leeft maar niet meer (goed) beseft wat u doet. Want stel: u wordt dement of krijgt een herseninfarct. Hoe voorkomt u dan dat er dingen gebeuren die u niet had gewild?

Uit onderzoek blijkt dat de kans op dementie is 20% voor mensen van 65 jaar of ouder en zelfs 30% voor mensen boven de 80. En dan nog de risico's op een herseninfarct etc.

In een levenstestament verleent u een volmacht aan uw partner, kinderen of een andere vertrouwenspersoon om uw zaken te regelen.  U voorkomt dan ook dat uw familie naar de Rechtbank moet om uw zaken te mogen regelen als u dat zelf niet meer kunt. Kortom: met een levenstestament houdt u  zelf de regie over ‘wie, wat en hoe’.

Wat kunt u regelen in een levenstestament?

U kunt denken aan alle beslissingen die met uw bezit (geld en goederen) te maken hebben. In dat geval is een levenstestament hetzelfde als een notariële volmacht. Daarin wijst u een gemachtigde aan voor bijvoorbeeld uw bankzaken of verkoop van uw woning. Ook kunt u regelen dat de gemachtigde, als u dement wordt en in een tehuis zit, namens u schenkingen mag doen, waardoor uw vermogen wordt verlaagd en daardoor ook de eigen bijdrage voor AWBZ-zorg . Zo blijft er meer over voor uw (klein)kinderen.

Wilt u meer regelen, zoals medische zaken  dan heeft u een levenstestament nodig.

U kunt dan denken aan het volgende.  Mag de gevolmachtigde voor u beslissingen nemen met uw arts? Wilt u dat medische behandelingen worden voortgezet ‘tot het bittere einde’ of juist niet? En hoe denkt u over euthanasie?

Het is belangrijk zakelijke-  en eventueel medische zaken bij de notaris vast te leggen en niet thuis aan de keukentafel. In de eerste plaats omdat via de notaris uw identiteit en datum van ondertekening vast staat. In de tweede plaats controleert de notaris of u de inhoud begrijpt.  Zo kan niemand achteraf beweren dat u de kluts al kwijt was toen u het levenstestament maakte. In de derde plaats kunt u alleen via de notaris beslissingen over uw eigen woning bij volmacht regelen.