De loft is blau fan dagen

De notariswereld lijkt een rustig en evenwichtig gebeuren. Zelfs een beetje saai misschien…

Maar schijn bedriegt! Ons vak verandert door wet- en regelgeving voortdurend. Daarom doen we veel aan bijscholing, want we blijven bij de tijd. We zijn een modern kantoor, met veel hedendaagse én historische kennis van het notariaat. 

Kennisdeling
Kennis hou je niet voor jezelf, kennis deel je! Tegenwoordig is het delen van die kennis erg belangrijk. Experts houden kennis niet alleen binnenskamers, maar delen deze ook op het internet. Zo ook wij! Wij zorgen voor de informatie en u mag zelf beslissen wat u daar mee doet.

Columns, elke maand geschreven door uw eigen notaris
Iedere maand verschijnt er een column van een van onze notarissen in de lokale weekbladen De Feanster en Nieuwsblad van Noordoost-Friesland. U vindt alle columns hier:

Whatsappen met Sekuer Notarissen
Uniek: er kan met ons ge-appt worden, zet 0644432312 in uw telefoon, zo heeft u ons altijd onder de bekende groene knop!

Advieskeuze.nl
De website is gekoppeld met Advieskeuze.nl, waar we al maanden een dikke 9 krijgen voor onze dienstverlening. Dêr binne wy tige grutsk op!

Fansels ek yn it Frysk
En zoals u van ons gewend bent; ek op ús webside dogge wy ús ferhaal net allinnich yn it Hollânsk, mar ek yn it Frysk!

Altijd in ontwikkeling
Naast onze kennis, is ook onze website altijd in ontwikkeling. We blijven nieuwe kennisartikelen plaatsen en binnenkort kunt u, als u dat wilt, ook uw eigen dossier en aktes digitaal opvragen.

Wij zitten niet stil en kijken vooruit naar morgen ...de loft is blau fan dagen!

Bekijk alle reviews