In snoad plan foar de ûndernimmer!

Als ondernemer heeft u een bedrijf en dat bedrijf heeft een juridische vorm nodig. Het is belangrijk dat u de vorm kiest die bij u past en dat u oog heeft voor de fiscale voordelen.  Het is slim (snoad) om als ondernemer een bewuste keuze te maken over uw bedrijfsvorm. Een belangrijk verschil tussen soorten bedrijfsvormen of er sprake is van een rechtspersoon of niet.

Eenmanszaak, VOF en Maatschap

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid is er geen onderscheid tussen privé en zakelijk. U bent met uw hele hebben en houden aansprakelijk voor  ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen, zoals bijvoorbeeld uw eigen huis. De belangrijkste vormen zijn: de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF) en de maatschap. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan kan ook uw echtgenoot zijn/haar aandeel in de gemeenschappelijke bezittingen verliezen, wanneer u wordt aangesproken door schuldeisers van uw onderneming. Het faillissement van deze ondernemer is ook het financiële faillissement van het huwelijk…

Besloten vennootschap (BV)

Een rechtspersoon is, net als een mens, zelfstandig en heeft (financiële) rechten en plichten. De BV is zo’n rechtspersoon en is zelf aansprakelijk voor de ondernemingsschulden, en niet uzelf. Bij een BV bent u in principe nooit verder aansprakelijk dan tot het bedrag wat u heeft ingebracht (in geld of goederen). Alleen als sprake van 'onbehoorlijk bestuur' wordt u aansprakelijk. Van onbehoorlijk bestuur is bijvoorbeeld sprake als u de boekhouding niet op orde heeft of als u te hoge winstuitkeringen heeft gedaan waardoor de BV failliet is gegaan.

Bij de oprichting van de BV gaat u naar de notaris. Er worden door de BV aandelen uitgegeven aan de oprichter in ruil waarvoor de oprichter iets moet “inbrengen” (geld of een bestaande onderneming) in de BV.

In 2012 is de Wet voor Flex BV in werking getreden. Hierdoor is het tegenwoordig eenvoudig om een BV op te richten. Een BV kan worden opgericht met een kapitaal (inleg) van 1 euro. Als u in uw eentje een BV opricht om daarin uw onderneming te drijven wordt u ook directeur en aandeelhouder van de BV. U heeft daarmee de zeggenschap en recht op alle baten van de BV.

De BV moet ingeschreven worden in het Handelsregister, om persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders te voorkomen. Ook hiervoor zorgt de notaris.

Meer informatie

Wij weten precies de voor- en nadelen van de rechtsvormen en zoekt samen met u (en uw accountant) naar de meest geschikte vorm. Wist u dat Mr. Margreet Mook specialist is in het ondernemingsrecht? Vraag haar gerust om hulp!