Babbelegûchjes mei de erfenis...

Wist u dat bij één op de vier families die een erfenis te verdelen hebben, er ruzie ontstaat? Vaak komt dan alles wat zich in de familiegeschiedenis heeft afgespeeld samen. Emoties lopen soms hoog op en dan gaat het niet eens meer om de spullen. Ineens speelt op wie er wel of niet naar heit en mem heeft omgekeken en wie alleen maar langs kwam toen de erfenis in zicht kwam. En wie werd voorgetrokken en wie niet. En sommige mensen zijn rare wezens als het om geld gaat...

Uit onze praktijk blijkt de volgende top 10 van veel voorkomende redenen voor ruzie bij het verdelen van een erfenis:

1.    er komt "oud zeer" boven;

2.    er is geen overleg of onbegrip tussen de erfgenamen;

3.    er is een slecht contact tussen erfgenamen onderling of met de overledene;

4.    er is geen onafhankelijke executeur (zoals de notaris) benoemd die de leiding neemt;

5.    erfgenamen zijn het oneens over de waarde van de nagelaten spullen;

6.    erfgenamen ruziën over wat er wel en niet in de erfenis zit, bijvoorbeeld omdat de overledene tijdens leven al geld of goederen heeft weggegeven aan sommige erfgenamen;

7.    de overledene heeft dingen "toegezegd" aan bepaalde erfgenamen, maar dat niet rechtsgeldig in een testament of codicil vastgelegd (zoals ongeldige stickertjes geplakt op het antieke servies);

8.    de overledene is voor de tweede keer getrouwd en de kinderen uit het eerste huwelijk zijn bang dat ze daardoor benadeeld worden;

9.    volgens de erfgenamen was de overledene niet wilsbekwaam toen hij een testament opstelde, bijvoorbeeld door dementie;

10.   de erfgenamen vermoeden dat de overledene bij het maken van een testament onder druk is gezet door mensen met twijfelachtige motieven.

Ons advies? Regel uw zaken goed bij de notaris! Dat geeft rust voor uzelf en voor de erfgenamen en daarmee kunnen babbelegûchjes (fratsen) met de erfenis worden voorkomen. Bovendien is de notaris wel sociaal betrokken bij het wel en wee in de familie maar heeft niet de emoties die u heeft. Daardoor en door onze onpartijdigheid zijn wij bij uitstek geschikt voor het afwikkelen van erfenissen.

Vraag ons gerust om hulp!