Stek de fuotten net fierder as de tekkens lang binne

Mensen die een huis kopen gebruiken steeds vaker hun spaargeld.  Als u een huis koopt met geleend geld is het belangrijk dat "jo de fuotten net fierder stekke as de tekkens lang binne". U wilt ook nog financiële ruimte overhouden om een beetje leuk te kunnen leven, toch?

Bijna iedereen met een eigen huis heeft wel eens met het hypotheekrecht te maken gehad. We zeggen dan dat "er een hypotheek op het huis zit", waarmee wordt bedoeld dat er een lening op de woning is afgesloten. Toch is een hypotheek niet hetzelfde als een lening. Als er een lening wordt afgesloten bij een bank om bijvoorbeeld een huis te kopen of te verbouwen, wil de bank zekerheid dat de lening uiteindelijk ook weer wordt afbetaald. De wet geeft daarvoor de mogelijkheid van de hypotheek. Het huis is dan het onderpand voor het terugbetalen van de lening. Komt u uw financiële verplichtingen, zoals aflossing en rentebetaling niet na, dan heeft de bank het recht om het huis in het openbaar te verkopen. Het gaat dan om een zogenaamde "executie veiling". Dit is een gedwongen veiling door de bank. Dit is een belangrijk verschil met de "vrijwillige veiling", waarbij de verkoper zelf de woning wil verkopen.

Het kan handig zijn om voor een hoger bedrag hypotheekrecht te verlenen, dan dat u op dat moment wilt lenen. In dat geval geeft u alvast meer zekerheid aan de bank, dan nodig is. U heeft dan al financiële ruimte gemaakt voor de toekomst. Bijvoorbeeld u leent € 20.000. In de hypotheekakte tekent u voor een hypotheek van € 30.000. De bank heeft dan de zekerheid dat zij tot maximaal € 30.000 op u (en de verkoopopbrengst van het huis) kan verhalen. Indien u later een bedrag wilt "bijlenen" dan is dat (in overleg met de bank) mogelijk. In het voorbeeld had u nog € 10.000 ruimte. U hoeft dus niet opnieuw naar de notaris voor een hypotheekakte en dat levert een kostenbesparing op.

Bij een hypotheek kunt u ervoor kiezen deze met "Nationale Hypotheek Garantie" af te sluiten. Met de NHG heeft de bank de zekerheid dat u de hypotheekschuld in bepaalde situaties kunt terugbetalen, zoals echtscheiding, werkloosheid, inkomensdaling, arbeidsongeschiktheid en overlijden van uw partner. Als u NHG heeft, kan dat een rentevoordeel geven. Bij NHG geldt wel een grens voor de hoogte van de hypotheek. Deze grens wordt per 1 juli 2015 verlaagd naar € 245.000.