De belastingdienst komt om it hutsje!

Als u erfbelasting moet betalen voelt dat vaak als oneerlijk. U moet immers belasting betalen over vermogen (de erfenis) waarvoor al (inkomsten)belasting is betaald toen het werd verdiend en waarover daarna vaak ook vele jaren (vermogens)belasting is betaald. U wist het al…de belastingdienst komt om de haverklap (om het hutsje) langs.

In 2017 werd er in Nederland 1,8 miljard euro belasting betaald over erfenissen en schenkingen.

Partners hebben de grootste vrijstelling: ruim € 630.000 mogen zij belastingvrij erven. Kinderen mogen ruim € 20.000 belastingvrij erven. Partners en kinderen betalen 10 tot 20% belasting over een erfenis of schenking.

U kunt ervoor zorgen dat uw kinderen zo weinig mogelijk belasting moeten betalen. Het kan verstandig zijn om tijdens uw leven al een deel weg te schenken. Want wat u nu (belastingvrij) schenkt, wordt bij uw overlijden niet meer belast met erfbelasting. Door te schenken kunt u ook voorkomen dat u uw vermogen helemaal moet opeten als u in het verzorgingstehuis terecht komt. Door te schenken wordt uw vermogen kleiner en dus ook uw eigen bijdrage.

Vanaf 2018 mogen ouders aan ieder van hun kinderen belastingvrij schenken tot maximaal € 5.363 per kind. Ook kunnen ouders eenmalig aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar belastingvrij een hoger bedrag schenken: maximaal € 25.731.

Schenken op papier

Mooi hoor, die schenkingen, maar wat als uw geld “vast zit in de stenen” van uw eigen huis? Dat telt ook mee als vermogen voor de belasting, maar u kunt er geen boodschappen van doen. U kunt er wél van schenken en zo de waarde van uw huis voor de erfbelasting en het tehuis verlagen, zodat u later minder hoeft te betalen.

Hoe? Met een "schenking op papier". U schenkt dan geen contant bedrag, maar u laat door de notaris een akte van schenking opmaken. Daarin staat dat u een bedrag (bijvoorbeeld € 5.000 per kind = de schenking) schuldig bent aan ieder kind. U hoeft dat geld niet echt aan de kinderen te geven, want alleen op papier krijgt u een schuld aan de kinderen.  Als u drie kinderen heeft, kunt u dus elk jaar uw vermogen met € 15.000 kleiner maken, zonder dat u dat geld kwijtraakt. Ondertussen daalt uw vermogen en wordt de toekomstige erfenis op papier kleiner. Ook voor de verzorgingstehuizen daalt uw vermogen en als u daar terecht komt is dus ook uw eigen bijdrage kleiner. Het mooie is dat u de baas blijft van het bedrag wat u op papier schenkt. U kunt het ook gewoon uitgeven als u wilt. De kinderen ontvangen het bedrag immers pas bij overlijden van de ouders, waardoor er erfbelasting wordt bespaard. Als u wordt opgenomen in het verzorgingstehuis ontvangen de kinderen het bedrag ook, waardoor uw vermogen kleiner is en daardoor ook uw eigen bijdrage.

Meer informatie?

Wilt u meer weten? Maak een afspraak en wij vertellen u er alles over!