Gjin ferdivedaasje foar ûndernimmers!

Bent u ondernemer en heeft u een BV?

Zo ja, dan bent u waarschijnlijk directeur/grootaandeelhouder (DGA) van de BV. Als dat zo is, let dan op! Want op 7 maart 2017 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarbij de opbouw van pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft!

Dus geen vermaak en ontspanning (ferdivedaasje) voor de ondernemer, want u moet een belangrijke keuze gaan maken. Met u zijn er nog ongeveer 150.000 DGA’s die in de komende maanden een keuze moeten maken: stil blijven zitten, het pensioen in eigen beheer afkopen, of omzetten in een oudedagsverplichting. De afkoopmogelijkheid geldt ook voor al ingegaan pensioen.

Kort door de bocht: het pensioen in eigen beheer mag vanaf 1 april 2017 niet verder worden opgebouwd. De DGA krijgt tot 1 juli 2017 de tijd om dit goed te regelen. Daarvoor is bijvoorbeeld een besluit van de vergadering van aandeelhouders nodig (notulen maken dus). Als het pensioen toch verder wordt opgebouwd, wordt een belastingaanslag opgelegd.Colu

Vanwege deze maatregel is ook in de wet geregeld dat de pensioentrekker voor deze stopzetting een compensatie krijgt. Deze compensatie gaat via een belastingvrije afstempeling van het pensioen en dus ook van de pensioenverplichting van de BV. Na afstempeling moet worden gekozen tussen afkoop van het pensioen of omzetting in een 20-jaarlijkse vaste uitkering.
Voor de afstempeling en de daaropvolgende afkoop of omzetting is schriftelijke instemming van de partner of eventuele ex-partner van de pensioengerechtigde nodig. De pensioenaanspraak wordt immers door de afkoop of de omzetting beëindigd en dat geldt dan dus ook voor de aanspraak van de partner die daarvoor gecompenseerd zal willen worden.

De notaris kan u vooral helpen om de afspraken met uw (ex) partner goed vast te leggen! De notaris is onafhankelijk en onpartijdig. Eventueel in samenwerking met bijvoorbeeld uw accountant, belasting- of pensioenadviseur kan een verantwoord voorstel voor de compensatie van de partner worden gemaakt en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd door de notaris. Dat is ook in het belang van de ondernemer, want u wilt ook later toch niet voor financiële verrassingen staan?