As it bistje mar in namme hat

Iedereen heeft recht op een naam, dat is geregeld in het eerste boek van het Burgerlijk Wetboek en ook in verschillende verdragen. De functie van een naam is het individualiseren van een persoon.

Niet te gek

Een voornaam wordt meestal bij de geboorte gekozen door de ouders en door degene die het kind aangeeft bij de gemeente, doorgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. In beginsel is een ouder vrij om een voornaam uit te kiezen voor het kind, hoewel nog menig pake of beppe hoopt te worden vernoemd. Slechts indien de ambtenaar van de burgerlijke stand van mening is dat een voornaam ongepast is, of overeenkomt met een bestaande achternaam (tenzij deze achternaam ook een gebruikelijke voornaam is), zal de ambtenaar de naam weigeren. Dit geldt bijvoorbeeld bij bespottelijke namen, een naam die bestaat uit veel namen, of uit een vloek of scheldwoord. Ook het kind van Elon Musk (X Æ A-12) had het naar alle waarschijnlijkheid in Nederland met een andere voornaam moeten doen. 

Voor hun eerste kind kunnen de ouders de achternaam van hun kind kiezen. Dit kan zijn de achternaam van de moeder, (de duomoeder) of de achternaam van de vader. Alle volgende kinderen van deze ouders krijgen dan ook dezelfde naam. Je kunt dus niet eerlijk delen en per kind een naam kiezen. Indien geen keuze wordt gemaakt, dan bepaalt de wet de achternaam van een kind. Bij ouders die gehuwd zijn, of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, wordt het dan de achternaam van de vader en als de ouders niet gehuwd zijn, dan wordt het de achternaam van de moeder.

In de meeste gevallen doet men “levenslang” met zijn naam, maar het is niet zonder meer zo dat geldt: eens gekozen, blijft gekozen.

Naam veranderen

Soms is men niet (meer) tevreden met zijn naam, of voelt men zich buitengesloten, omdat de andere gezinsleden allemaal een andere naam dragen en wil men zich daar bij aansluiten. Onder bepaalde voorwaarden is de wijziging van een voornaam mogelijk. Daar moet dan wel een goede reden voor zijn en het verzoek moet door een advocaat worden ingediend bij de Rechtbank. 

De wijziging van een achternaam is slechts mogelijk, indien het verzoek aan strenge voorwaarden voldoet. Deze wijziging verloopt via het Ministerie van Justitie. Er is zelfs een besluit van de Koning voor nodig, om de wijziging door te voeren.

Nieuwe bedrijfsnaam

Het wijzigen van de naam van je onderneming gaat vaak een stuk makkelijker. Deze wijziging wordt doorgevoerd bij de Kamer van Koophandel. Als de onderneming een BV of NV is, is daarnaast een notariële akte van statutenwijziging nodig. Vervolgens moet de naamswijziging natuurlijk overal zichtbaar worden. Hoewel de naamdrager vaak heel blij is met de doorgevoerde wijziging, kan het voor de omstanders even verrassend en wennen zijn ... Houd de website en Facebook in de gaten en laat u binnenkort ook verrassen, maar onthoud daarbij, dat de naam dan wel wijzigt, maar de mens(en) op zich niet!

Kijk ook eens bij: