Ald sear!

Als je een woning of ander onroerend goed koopt en je leent daarvoor geld, dan wordt dat vaak een hypotheek genoemd. Er is hier echter sprake van twee onderdelen, je hebt aan de ene kant de geldlening/de schuld en aan de andere kant het hypotheekrecht.

Degene die het geld uitleent (de schuldeiser) kan een bank of een verzekeringsmaatschappij zijn, maar ook een particulier of een besloten vennootschap (B.V.) van jezelf, of van een derde.

De schuldeiser wil vaak wel graag een zekerheidsrecht hebben voor het uitgeleende geld
en dat gebeurt dan meestal door een hypotheek(recht) ten behoeve van de schuldeiser te vestigen op het onroerend goed. De schuldenaar geeft daarmee hypotheekrecht aan de schuldeiser, waarbij de schuldenaar hypotheekgever is en de schuldeiser de hypotheeknemer.

Dit hypotheekrecht wordt gevestigd bij een notariële hypotheekakte, waarvan vervolgens een afschrift wordt ingeschreven bij het kadaster.

Het komt geregeld voor dat bij verkoop van de woning blijkt dat de schuld al lang geleden volledig is afgelost, maar dat het hypotheekrecht nog bij het kadaster staat vermeld. Net als de inschrijving van een hypotheekrecht, is ook voor de doorhaling daarvan een notariële akte (royementsakte) vereist. Deze doorhaling kan uitsluitend met toestemming van de schuldeiser/hypotheeknemer verricht worden.

Is het geld geleend bij een bank of een grote instelling, dan is dat over het algemeen geen enkel probleem.
Zij verklaren dat de schuld volledig is afgelost en geven toestemming voor de doorhaling van hun hypotheekrecht.

Steeds vaker wordt echter niet meer geleend bij een bank, maar bij een particulier of diens B.V.. Als de schuld dan wel is afgelost, maar het hypotheekrecht niet is doorgehaald, moet bij verkoop van de woning deze particulier weer opgespoord worden. Is de oorspronkelijk schuldeiser reeds overleden, dan moet uitgezocht worden wie zijn erfgenamen zijn. Die erfgenamen moeten dan de toestemming geven tot de doorhaling van het hypotheekrecht.

Hoewel een B.V. niet kan overlijden, kan die wel opgeheven worden.
In zo’n geval is het ook niet meer mogelijk om de vereiste toestemming te geven. De rechter zal er dan aan te pas moeten komen om alsnog het hypotheekrecht door te kunnen halen. Mogelijk moet de B.V. eerst nieuw leven ingeblazen worden, om alsnog het hypotheekrecht door te kunnen halen. De rechter kan ook een verklaring afgeven dat het hypotheekrecht waardeloos is, omdat er geen schuld meer is, waarmee het hypotheekrecht alsnog uitgeschreven wordt.

Heb je je hypotheekschuld volledig afgelost vergeet dan niet ook het tweede stukje, de doorhaling van de hypothecaire inschrijving, dat voorkomt dat als je je woning verkoopt je ineens geconfronteerd wordt met “ald sear”!