Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Column over kinderen en testament Gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei!

Weet u of uw oude testament nog aansluit op uw huidige levenssituatie?

Column: loop geen belastingvoordeel mis Och myn leave santjin it is al wer hast 2018!

Schenken kan vele voordelen opleveren, voor de schenker, maar ook voor u.

Column over trouwen vanaf 2018 It falt net ta, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd

Column over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, zoals dit vanaf 1 januari 2018 geldt.

Column over als de starterswoning net niet haalbaar is... As de bûse te djip is foar in hús…

Een column over financiële steun van ouders bij de aankoop van een woning, of het aflossen van een studieschuld.

Kennisdeling en Whatsapp bij de notaris De loft is blau fan dagen

We gaan met de tijd mee, we delen kennis én we zetten Whatsapp in als servicekanaal.

Column: Regel uw testament goed In lyk man is in ryk man

Voorkom vragen over schulden en bezittingen bij uw overlijden. Regel uw testament goed.

Fan efteren sjocht men de ko yn it gat

Column: Aankoop appartement Fan efteren sjocht men de ko yn it gat...

Wees goed voorbereid op uw rechten en plichten bij de aankoop van een appartement.

Column: Over ondernemers-pensioen Gjin ferdivedaasje foar ûndernimmers!

Pensioen in eigen beheer voor ondernemers afgeschaft...

Pagina: