Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Column: Over ondernemers-pensioen Gjin ferdivedaasje foar ûndernimmers!

Pensioen in eigen beheer voor ondernemers afgeschaft...

Column: En ze leefden nog lang en gelukkig... Mijn vrouw is uitgenaaid...

Bij huwelijk, partnerschap en samenwonen is het slim om zaken goed vast te leggen.

Column: Schenken met de 'warme hand' It deadshimd hat gjin bûsen...

Ouders en kinderen kunnen 'voordeel' hebben bij schenken met de 'warme hand'.

Column: Eigen woning en hypotheek Dat kin de brune net lûke...

Column over het kopen van een woning met behulp van een hypotheek.

Column: Denk goed na over financiële ruimte Stek de fuotten net fierder as de tekkens lang binne

Informatie over financiële ruimte bij het aangaan van een hypotheek.

Over een notariële volmacht. Heeft u het al gehoord?

Column over notariële volmacht.

Column: Sekuer uw agrarische notaris In tûke boer kin better by de Agri notaris sitte as ûnder de kij!

Kavelruil? Wij weten er alles van.

Column: Samenwonen en een huis kopen In hûs keapje en gearhokje? Sûnder wetter kin gjin keal fersûpe…

Regel bij samenwonen altijd een samenlevingscontract.

Pagina: