Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Kennisdeling en Whatsapp bij de notaris De loft is blau fan dagen

We gaan met de tijd mee, we delen kennis én we zetten Whatsapp in als servicekanaal.

Column: Regel uw testament goed In lyk man is in ryk man

Voorkom vragen over schulden en bezittingen bij uw overlijden. Regel uw testament goed.

Fan efteren sjocht men de ko yn it gat

Column: Aankoop appartement Fan efteren sjocht men de ko yn it gat...

Wees goed voorbereid op uw rechten en plichten bij de aankoop van een appartement.

Column: Over ondernemers-pensioen Gjin ferdivedaasje foar ûndernimmers!

Pensioen in eigen beheer voor ondernemers afgeschaft...

Column: En ze leefden nog lang en gelukkig... Mijn vrouw is uitgenaaid...

Bij huwelijk, partnerschap en samenwonen is het slim om zaken goed vast te leggen.

Column: Schenken met de 'warme hand' It deadshimd hat gjin bûsen...

Ouders en kinderen kunnen 'voordeel' hebben bij schenken met de 'warme hand'.

Column: Eigen woning en hypotheek Dat kin de brune net lûke...

Column over het kopen van een woning met behulp van een hypotheek.

Column: Denk goed na over financiële ruimte Stek de fuotten net fierder as de tekkens lang binne

Informatie over financiële ruimte bij het aangaan van een hypotheek.

Pagina: