Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Column over trouwen vanaf 2018 It falt net ta, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd

Column over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, zoals dit vanaf 1 januari 2018 geldt.

Column over als de starterswoning net niet haalbaar is... As de bûse te djip is foar in hús…

Een column over financiële steun van ouders bij de aankoop van een woning, of het aflossen van een studieschuld.

Column: Regel uw testament goed In lyk man is in ryk man

Voorkom vragen over schulden en bezittingen bij uw overlijden. Regel uw testament goed.

Column: En ze leefden nog lang en gelukkig... Mijn vrouw is uitgenaaid...

Bij huwelijk, partnerschap en samenwonen is het slim om zaken goed vast te leggen.

Column: Schenken met de 'warme hand' It deadshimd hat gjin bûsen...

Ouders en kinderen kunnen 'voordeel' hebben bij schenken met de 'warme hand'.

Over een notariële volmacht. Heeft u het al gehoord?

Column over notariële volmacht.

Column: Samenwonen en een huis kopen In hûs keapje en gearhokje? Sûnder wetter kin gjin keal fersûpe…

Regel bij samenwonen altijd een samenlevingscontract.

Column: AOW en spaargeld? Let goed op! AOW én sparjild? Wês tûk en fluch want oars moatte jo ta de bûse!

Column over noodzakelijke oplettendheid als u AOW krijgt en spaargeld heeft.

Pagina: