Onze notariële columns

Selecteer uw notariële thema:

Column over het belang van een goed testament Ik woe dat ik my beskiten hie!

Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Het hebben van een goed testament is in ieders belang.

Column over moeilijke taal in notariële aktes De notarisakte... dreech en spul van niks?

Bij Sekuer Notarissen spreken we klare taal, we zorgen ervoor dat u de moeilijke notariële teksten begrijpt, door ze helder te vertalen.

Column over erfbelasting en schenking De belastingdienst komt om it hutsje!

Kent u de voordelen van schenken op papier?

Column over kinderen en testament Gjin gerop en gjin geklei, op is op en wei is wei!

Weet u of uw oude testament nog aansluit op uw huidige levenssituatie?

Column: loop geen belastingvoordeel mis Och myn leave santjin it is al wer hast 2018!

Schenken kan vele voordelen opleveren, voor de schenker, maar ook voor u.

Column over trouwen vanaf 2018 It falt net ta, ús heit is mei ús mem troud, mar ik moat mei in frjemd

Column over trouwen in beperkte gemeenschap van goederen, zoals dit vanaf 1 januari 2018 geldt.

Column over als de starterswoning net niet haalbaar is... As de bûse te djip is foar in hús…

Een column over financiële steun van ouders bij de aankoop van een woning, of het aflossen van een studieschuld.

Column: Regel uw testament goed In lyk man is in ryk man

Voorkom vragen over schulden en bezittingen bij uw overlijden. Regel uw testament goed.

Pagina: